Thermal คือเทคโนโลยีกล้องตรวจจับความร้อน

กล้องตรวจจับอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ ThermoScan คัดกรอง ตรวจจับผู้ป่วย Covid-19

กล้องถ่ายภาพความร้อน ( thermal camera ) หรือกล้องถ่ายภาพอินฟราเรด หรือ กล้องอินฟราเรด (infrared ) เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ผิวของวัตถุ ทำงานโดยอาศัยหลักการแผ่รังสีอินฟราเรด (infrared) ออกจากวัตถุ ซึ่งเป็นการวัดแบบไม่สัมผัสและไม่ทำลายวัตถุ และเป็นการวัดอุณหภูมิแบบพื้นที่ ส่วนประกอบสำคัญของกล้องถ่ายภาพความร้อน ประกอบด้วย เลนส์ (lens) ตัวตรวจจับรังสีอินฟราเรด หรือเซนเซอร์ชนิดอินฟราเรด วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนแสดงผล หรือกล้องถ่ายภาพอินฟราเรด หรือ กล้องอินฟราเรด (infrared ) เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ผิวของวัตถุ ทำงานโดยอาศัยหลักการแผ่รังสีอินฟราเรด ออกจากวัตถุ ซึ่งเป็นการวัดแบบไม่สัมผัสและไม่ทำลายวัตถุ และเป็นการวัดอุณหภูมิแบบพื้นที่ ส่วนประกอบสำคัญของกล้องถ่ายภาพความร้อน ประกอบด้วย เลนส์ (lens) ตัวตรวจจับรังสีอินฟราเรด หรือเซนเซอร์ชนิดอินฟราเรด วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนแสดงผล (display)

หลักการทำงานของ กล้องถ่ายภาพความร้อน thermal camera มีดังนี้ ตัวตรวจจับรังสีอินฟราเรด ทำหน้าที่รับรังสีอินฟราเรด (infrared) ที่แผ่ออกจากวัตถุเป้าหมาย (target) ผ่านเลนส์ของเครื่องมือวัด (instrument) แล้วแปลงรังสีอินฟราเรดเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของสัญญาณทางไฟฟ้า โดยรังสีอินฟาเรดที่ตัวตรวจจับรับไปนั้นประกอบด้วยรังสีที่วัตถุเป้าหมายแผ่ออกมารวมกับรังสีที่แผ่จากวัตถุอื่นหรือจากสิ่งแวดล้อมสะท้อนออกจากผิวของวัตถุเป้าหมาย จากนั้นวงจรอิเล็กทรอนิกส์จะทำหน้าที่แปลงข้อมูลที่รับมาจากตัวตรวจจับและนำ ไปแสดงที่ตัวแสดงผล ซึ่งอาจแสดงผลออกมาในรูปแบบของตัวเลข สี

กล้องถ่ายภาพความร้อนประกอบด้วยเซนเซอร์ชนิดอินฟราเรดหลายตัว แต่ละตัวแสดงผลออกมาในรูปแบบของสีที่แตกต่างกันตามอุณหภูมิของจุดนั้น ๆ โดยทั่วไป สีแดงแสดงผลของบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงและสีน้ำเงินแสดงผลของบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ หรือโทนสีสว่างแสดงผลของบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง และโทนสีมืดแสดงผลของบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ ผลของแต่ละจุดที่ได้จาก Sensor แต่ละตัว เมื่อนำมารวมกัน เรียกว่า “ภาพถ่ายความร้อน ซึ่งการแปลงรังสีอินฟราเรดที่ Sensor

อุณหภูมิที่วัดได้จากกล้องถ่ายภาพความร้อนจะขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้

1. ระยะห่างระหว่างเครื่องมือวัดและวัตถุเป้าหมาย โดยค่าความผิดพลาด error อาจเกิดจากการเคลื่อนที่ของรังสีผ่านตัวกลาง
เช่น อากาศที่มี ไอ ควัน ก๊าซหรือฝุ่นละอองกระจายอยู่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ดูดซึมพลังงานบางส่วนจากรังสีก่อนถึงตัวเครื่องมือวัด
ทำให้พลังงานที่ sensor ตรวจจับได้มีค่าลดลง ค่าที่วัดได้จึงคลาดเคลื่อน

2. ชนิดและลักษณะพื้นผิวของวัตถุเป้าหมายหรือวัตถุที่ต้องการวัดอุณหภูมิ

3. พื้นที่การวัด หรือ ค่าขอบเขตการมองเห็นวัตถุ ของกล้องถ่ายภาพความร้อน thermal camera

กล้องตรวจวัดอุณหภูมิความร้อน Thermal Camera 

จากสถานการ์ณ์ไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยเริ่มร้ายแรงมากยิ่งขึ้น ถ้าพูดถึงประสิทธิภาพในการป้องกันในปัจจุบันของคนไทย ส่วนใหญ่แล้วมีมาตรการเพียงแค่การป้องกัน โดยใช้เจลล้างมือหรือไม่ก็อาจจะใช้เป็นลักษณะของหน้ากากปิดหน้า ซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ค่อนข้างหายากมากแล้ว ทีนี้เรามาพูดถึงเทคโนโลยี การป้องกันอีกชนิดหนึ่ง ที่ปัจจุบันเมืองไทยเริ่มมีบทบาทและคนนำเข้ามาค่อนข้างเยอะ นั่นก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่า Thermal Scaner Camera นั่นเอง Thermal Scaner Camera ทำหน้าที่ในการตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย ของตัวมนุษย์ และเเสดงภาพออกมาในรูปแบบของหน้าจอ ซึ่งทำให้การประมวลต่างๆ มีความแม่นยำสูงขึ้น เป็นมาตรการการป้องความปลอดภัยในลักษณะของการเดินนทาง ในหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง เป็นออฟฟิต ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงแรม โรงหนัง โรงพยาบาล ร้านอาหาร หรือหน่วยงานราชการต่างๆ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *