หมวดหมู่ Uncategorized

ติดตั้ง กล้องวงจรปิด เพื่อดูความปลอดภัย ให้กับเด็กนักเรียน ในห้องเรียน และจุดการเรียนรู้ ต่างๆในชั้นเรียน โรงเรียนสอนพิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม

S 145137677

ในแวดวงการศึกษา มีแนวโน้มใหม่ที่จะรวมเอ…